Najlepsze restauracje i sklepy w Warszawie

 • Polityka prywatności

  Drogi Użytkowniku!

  Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  A. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  W zależności od podejmowanych przez Ciebie działań, administratorem Twoich danych osobowych jest:

  • Dailyvery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   ul. Nowogrodzka 50 /515
   00-695 Warszawa
   wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000629253, posiadająca NIP: 5252670665 i REGON: 365032678, o kapitale zakładowym wynoszącym 103 450,00 zł
   – w stosunku do danych przekazanych przez Ciebie w związku z usługami oferowanymi w Serwisie, w tym w związku z prowadzeniem Twojego konta w Serwisie;
  • Sprzedawca zamawianego produktu – w stosunku do danych przekazanych przez Ciebie w związku ze składaniem zamówienia za pośrednictwem Serwisu i zawieraniem umowy sprzedaży.
  • Jeśli korzystasz z oferowanych przez nas usług dla biznesu, w tym zwłaszcza z panelu benefitów pracowniczych, oznacza to, że jesteś administratorem w odniesieniu do danych osobowych Twoich pracowników lub innych osób, których dane możesz nam przekazywać w związku z naszymi usługami – my zaś przetwarzamy te dane w Twoim imieniu i wyłącznie na Twoje udokumentowane polecenie, a bez takiego polecania tylko w przypadku, gdyby zobowiązywało nas do tego prawo.

  B. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  W przypadku wyznaczenia przez nas tego podmiotu, zostaniesz o tym poinformowany w tym miejscu.

  C. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

  Jeśli zamierzasz założyć konto użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
  Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych. Usługi te mogą polegać przede wszystkim na prowadzeniu Twojego konta i umożliwieniu Ci składania zamówień na produkty spożywcze za pośrednictwem funkcji dostępnych w Serwisie.

  Cel przetwarzania:

  • świadczenie usług oferowanych w Serwisie,
  • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
  • marketing bezpośredni (jednak inny niż newsletter),
  • przesyłanie newslettera.

  Podstawa przetwarzania danych:

  W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

  • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach:
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • badania satysfakcji ze świadczonych przez nas usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Podanie danych:

  • dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

  Skutek niepodania danych:

  W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

  • brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie,
  • brak możliwości korzystania z usług oferowanych w Serwisie,
  • brak możliwości złożenia zamówienia,
  • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie.

  Możliwość cofnięcia zgody:

  • w każdej chwili

  Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

  D. PROFILOWANIE

  W związku z Serwisem możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów lub usług.

  Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

  E. OKRES PRZETWARZANIA

  Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

  • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub
  • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez strony lub
  • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
  • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

  - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

  F. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

  G. TWOJE UPRAWNIENIA

  Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia lub
  • ograniczenia przetwarzania,
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

  A także prawo:

  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
   • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
   • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
  Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

  H. CIASTECZKA

  Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

  • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
  • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu;
  • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

  Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

  • usunąć pliki cookies,
  • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

  W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

  • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
  • statystycznych,
  • marketingowych,
  • udostępniania funkcji Serwisu.

  Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

  • Firefox
  • Chrome
  • Safari
  • Internet Explorer / Microsoft Edge

  Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

  I. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

  W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

  Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

  • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
  • dostawca oprogramowania służącego do komunikacji *
  • biuro rachunkowe
  • podmiot zapewniający usługi marketingowe, w tym portale społecznościowe *
  • podmiot ułatwiający optymalizację Serwisu *
  • dostawca pakietu biurowego i poczty elektronicznej *
  • podmiot zapewniający oprogramowanie do zarządzania plikami *
  • hostingodawca
  • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych

  J. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

  * W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

  K. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

  Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

  Napisz na adres e-mail: bok@daily.pl

 • Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycisk "Akceptuję" po prawej stronie tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. więcej

 • Akceptuję